สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ : รับสมัคร 3 ตำแหน่ง จำนวน 85 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 30 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 30 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.ตำแหน่ง นิติกร 25 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.) ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com

ข้อมูลจาก www.sobpaan.com