ทำง่ายรายได้ดี! เลิกทำนาหันมาปลูก “หอมแบ่ง” เติบโตเร็ว-ขยายพันธุ์ง่าย โกยเงิน 6 หมื่น/เดือน

จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของ เ ก ษ ต ร กรชาว จ.กาฬสินธุ์ ช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง พบว่ามีเกษตรกรชาวบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ รายหนึ่ง ได้แบ่งพื้นที่ที่เคยทำนาปรังเป็นแปลงเพาะปลูกหอมแบ่งจำหน่ายตามตลาดนัดชุมชน เผยปลูกง่าย รายได้ดีเดือนละกว่า 6 หมื่นบาท

นางหนูน้อย ภูชาบุตร อายุ 52 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า มีพื้นที่นา 5 ไร่ อยู่ในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว ทุกปีผ่านมาเมื่อถึงฤดูแล้ง จะแบ่งพื้นที่นาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งปลูกข้าวนาปรัง อีกส่วนหนึ่งจะปลูกพืช ป ร ะ จำฤดูที่อายุสั้น ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลแตง ข้าวโพด ผักสวนครัวต่างๆ จำหน่าย ต า ม ตลาดนัดชุมชน แต่ในฤดูแล้งปีนี้ ได้ล้มเลิกการปลูกพืชทุกชนิด เนื่องจากได้ค้นพบสูตรการปลูกหอมแบ่ง ที่เป็น ท า ง เลือกใหม่ ได้เงินดี เพื่อที่จะมี เ ว ล า มาทุ่มเทกับการดูแลแปลงหอมแบ่งอย่างเต็มที่

นางหนูน้อยกล่าวอีกว่า แปลงเพาะปลูกหอมแบ่งของตนใช้แรงงานเพียง 2 คนคือตนกับสามี เดิมจะปลูกหอมแบ่งในแปลงดิน ซึ่งดูแลยาก ต้องหมั่นรดน้ำเช้าเย็น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยบำรุง และจะเพาะปลูกได้ผลดีในระยะสั้นๆ คือใน ฤ ดู หนาวเท่านั้น ขณะที่ความต้องการของตลาดมีตลอดปี จึงเกิดไอเดียใหม่ว่า น่าจะทดลอง ป ลู ก ในกระถางหรือถุงดำบ้าง เพื่อง่ายต่อการดูแล และยังสามารถหยิบยกเคลื่อนย้ายไปจำหน่ายได้ใน ส ภ า พ ที่ยังสดใหม่ หรือหากขายไม่หมด ก็ไม่เฉี่ยวเฉา ยังนำไป ใ น วั น ต่อไปได้อีกโดยไม่เสียหาย

“ตอนแรกเริ่มจากถอนเหง้าหอมแบ่งจากแปลงที่ เ พ า ะ ในดินมาแบ่งปลูกในถุงดำถุงละ 1 ต้น ซึ่งใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก แต่เก็บความชื้นไม่ดีนัก หอมเติบโตช้า จึงใช้วิธีใหม่ ลงทุน 3,000 บาท ซื้อถุงดำ กากมันสำปะหลัง แกลบดำ นำมา ผ ส ม ดินร่วนแล้วบรรจุถุง ปรากฏว่าเก็บความชุ่มชื้นได้ดี

และหอมเติบโตเร็ว 15 วันสามารถแบ่งเหง้าออก ป ลู ก กระถางต่อไปได้ อายุ 45 วันนำไปจำหน่าย คือเริ่มต้นเพียงเหง้าเดียว แต่ทุกๆ 15 วันสามารถจัดแบ่งหรือขยายออกเป็นเหง้าละ 3 ถุง จำหน่ายถุงละ 10 บาท ขนย้ายขึ้นไปขายตามตลาดนัดชุมชนเช้าเย็น รายได้เฉลี่ยวันละ 1,500 – 2,000 บาท

หรือเดือนละประมาณ 6 หมื่นบาท ซึ่งดีกว่าปลูกข้าวที่ต้นทุนสูง ราคาไม่แน่นอนและขาดทุน จึงตั้งเป้าจะขยายพื้นที่เพราะปลูกหอมแบ่งให้มากขึ้นอีก เพราะทำง่าย รายได้ดีมากๆ ช่วงนี้มีในแปลงประมาณ 1,000 ถุง ซึ่งสามารถแบ่งขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆ” นางหนูน้อยกล่าว

นางหนูน้อยกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปการจำหน่ายหอมแบ่ง จะถอนทั้งหัวและใบรวมกันมัดละ 10 บาท ซึ่งแต่ละมัดจะต้องใช้หอมแบ่งจำนวนมากไม่น้อยกวา 10 เหง้า แต่จากการค้นพบวิธีเพาะปลูกหอมแบ่งในถุง จะ ช่ ว ย ลดจำนวนหอมแบ่งและสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย ลูกค้าที่รับซื้อไปยังสามารถนำไปแบ่งปลูก เก็บกินในครัวเรือนได้อีกนาน หรือจะขยายพันธุ์ต่อก็ได้ การจัดหอมแบ่งปลูกในถุงดำ นอก จ า ก จ ะ ดูแลง่ายแล้ว ยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี

เป็นการปลูกหอมแบ่งทางเลือกใหม่ ที่พบแล้วว่าอนาคตจะไปได้ดี และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปจัดเป็นสวนหย่อม บริเวณหน้าบ้าน รั้วบ้าน ให้สวยงาม โดยเฉพาะเด็ดใบเก็บไว้ประ ก อ บ อาหารกินนานๆ แบบว่าซื้อครั้งเดียวถุงเดียว 10 บาท สามารถเก็บ กิ น ตลอดปี หรือจะแบ่ง ถุ ง ขยายพันธุ์แจกเพื่อนบ้าน เป็นของขวัญฝากญาติมิตรช่วงปีใหม่ก็ได้

ข้อมูลจาก Closeeyes

Share the Post: