วิธีตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ที่ต้องจ่ายชำระ 5 ก.ค. นี้

สำหรับใครที่ยืมเงิน กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ) ซึ่งเรานั้นได้กู้ยืมตั้งแต่ครั้งเมื่อเรียนอยู่ เพื่อช่วยลดภาระของค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ต้องส่งเราเรียน บางคนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียน ดีที่เรายังมีที่พึ่ง โดย กยศ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ) ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยให้ทุกท่านนั้นยืมเงินเรียนจนจบ พอจบแล้วทาง กยศ. ก็ให้เราทำงานเก็บเงิน 2 ปี เมื่อครบกำหนดชำระคืนแล้ว คือวันที่ 5 ก.ค. นี้ วึ่งเราก็ควนส่งคืนกำหนดตามตารางที่ทางกองทุนนั้นแจ้งไว้ในแต่ละปี เพื่อที่น้องๆเราจะได้มีเงินยืมเรียนในรุ่นต่อไปนั่นเอง โดยเราสามารถเข้าเช็คยอดเงินกู้ยืมได้มีวิธีดังนี้

  1. เข้าที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th เลือก ต ร ว จ สอบยอดหนี้ กยศ.

2. ทำการ Login เพื่อ เ ข้ า ระบบ

3. เมื่อ เ ข้ า สู่ขั้นตอนนี้แล้ว ให้เลือกในส่วนข้อมูลผู้กู้

โ ด ย ในขั้นตอนนี้จะมีข้อมูลคือ 

  • รายละเอียดบัญชี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดยอดหนี้  ยอดชำระ และยอดที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 5 ก.ค. นี้
  • ตารางการชำระ เป็นตารางที่แสดงว่าแต่ละปีเราจะต้องชำระ เงินต้น+ดอกเบี้ย เท่าไหร่
  • รายการค้างชำระ  จะแสดงว่าปีนี้คุณชำระไปเท่าไหร่แล้ว

ซึ่งในหน้านี้ก็จะแสดงตัวเลขว่าวันที่ 5 กรกฎาคม นี้ เราต้องไปชำระ เงินต้น + ดอกเบี้ย เท่าไหร่ ( ตัวอย่าง 9,627 บาท )

สุดท้ายตัวอย่างนี้คือตารางแสดงการผ่อนชำระของแต่ละปี

ซึ่งในหน้านี้ก็จะแสดงตัวเลขว่าวันที่ 5 กรกฎาคม นี้ เราต้องไปชำระ เงินต้น + ดอกเบี้ย เท่าไหร่ ( ตัวอย่าง 9,627 บาท )

สุดท้ายตัวอย่างนี้คือตารางแสดงการผ่อนชำระของแต่ละปี

ข้อมูลจาก www.jobthaidd.com