สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบบรรจเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัคร ส อ บ บรรจเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์น โ ย บ า ย และแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. ตำแหน่ง นักวิชา ก า ร เงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสต
 3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 4. ตำแหน่ง อาลักษณ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุ ร ก า ร ปฏิบัติงาน 5 อัตรา
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ข้อมูลจาก job4k

Share the Post: