กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการเติมน้ําใต้ดินระดับต้น เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรีทุกสาขา / ปวส. / ม.3 ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและก่อสร้างระบบเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านเทคนิค
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง วุฒิปวส. หรือ (เทียบเท่า)
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านเทคนิค
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 • สมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล) อาคาร 1 ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ําบาด 26/83 ซ. งามวงศ์วาน 54 (ท่านผู้หญิงพหลฯ) แขวงลาดยาว เขตจตุจัทร กทม.
 • ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2563

ข้อมูลจาก www.ratchakarnjobs.com

Share the Post: