“บริษัท ชาร์ป” เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 17,000 บาท

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทำให้มั่นใจได้ว่าชาร์ปสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ด้วยการผลิตสินค้าโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 18-33 ปี
-ส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำโอทีและเข้ากะได้

เข้าปฏิบัติงานที่ บริษัท ชาร์ป แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง 64 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 37 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 244180
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 12,000 – 17,000 บาท

รายได้และสวัสดิการ
-ค่าจ้าง 325 บาท/วัน
-ค่ากะ 95 บาท/วัน
-เบี้ยขยัน 600 บาท/เดือน (เบี้ยขยันพิเศษ 1,000 บาท/3เดือน)

-ค่าอาหาร 66 บาท/วัน
-มีโบนัส (ตามโครงสร้างบริษัท)
-มีสวัสดิการเงินเบิกล่วงหน้า
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (ฟรี)

-มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

ข้อมูลจาก กลุ่ม หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง

Share the Post: