”บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี” เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท โซนี่ มหาชน จำ กั ด เป็นกลุ่มบริษัทของญี่ปุ่น มีสำนัก ง า น ใหญ่ตั้งอยู่ในแขวงมินะโตะ กรุงโตเกียว ผลิตสินค้าและบริการหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเล่นเกม และ บริการทางการเงิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง
-อายุ 18-29 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำโอทีและเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการ
-ค่าจ้าง 336 บาท/วัน
-ค่ากะ 115 บาท/วัน
-เบี้ยขยัน 900 บาท/เดือน
-ค่าอาหาร , ค่าอาหารโอที 30 บาท/วัน
-ค่าเดินทาง 500 บาท/เดือน
-ค่าชุด 20 บาท/วัน (กรณีใส่ชุดสม๊อค)

-ค่าสายตา 20 บาท/วัน (กรณีส่องกล้อง)
-เงินพิเศษ 29 บาท/วัน
-มีโบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
-มีรถรับส่ง พนักงาน
-สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับพนักงานฝ่ายผลิต รายได้ 12,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน สมัครงานด่วน พร้อมสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 2563 บ. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี (อมตะนคร) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

สนใจติดตามสมัครงานอื่นๆ >>> <<<

งานขับรถ
งานโรงงาน

-ข้อมูลจาก ศูนย์รับสมัครงาน LPS กรุ๊ป

Share the Post: