วิธีลงทะเบียน รับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ กฟภ.

สรุปขั้นตอน วิธีลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า “ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) ได้โพสต์วิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊ก อธิบายขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานด้วยตัวเอง กฟภ. ได้แจ้งว่าขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนที่สำนักงานออกไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส “โควิด-19” จะคลี่คลาย โดยเจ้าหน้าที่จะไม่รับเอกสารหรือการลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น ณ บริเวณสำนักงาน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดวันสิ้นสุด หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนให้ติดต่อที่ Call Center 1129

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี อ่าน วิธีลงทะเบียน ใช้สิทธิ์รับคืนเงิน “ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า” ของ กฟน.

วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 1

เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ไฟฟ้า
 • หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้จากบิลค่าไฟ
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • (เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ เลขที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ต้องการรับเงินคืน)

ขั้นตอนที่ 2

เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งาน ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ: (11:45 น.) เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมาก
ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 3

 • ใส่ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ครบตามช่องที่กำหนด หากมียศนำหน้าให้พิมพ์ติดกัน เช่น “ร้อยตรีสมชาย” จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ขั้นตอนที่ 4

 • ระบบจะนำไปสู่หน้าข้อมูลสำหรับขอคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ในช่องเบอร์โทรติดต่อ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียน (สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้างล่างเพื่อรับข่าวสารของ กฟภ. ผ่านทาง SMS)
 • ในส่วนของ “ช่องทางการรับเงิน” ให้เลือกช่องทางที่ต้องการ เช่น บัญชีพร้อมเพย์, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ติดต่อรับที่สำนักงานฯ
 • เมื่อกรอกครบแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินค่าไฟฟ้าคืน

ขั้นตอนที่ 5

 • กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับการรับเงินให้ถูกต้อง
 • จากนั้นกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 6

 • รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงิน

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป