คาร์กิลล์ เปิดรับสมัครพนักงาน 180 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 470 บาทต่อวัน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ทางเพจสำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครของบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 180 อัตรา โดยจะมีการสัมภาษณ์ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. มีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาในการสมัคร

รายได้และสวัสดิการพนักงาน

-รายได้เฉลี่ย 380-470 บาทต่อวัน โดยมีค่าจ้าง 320 บาทต่อวัน โอทีชั่วโมงละ 60 บาท ค่ากะกลางคืน 30 บาทต่อวัน

-หอพักฟรี รถรับส่งฟรี ข้าวฟรีกับข้าวราคาถูก โบนัสประจำปี เครื่องแบบพนักงานและอุปกรณ์ทำงานฟรี ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทราคาถูก รางวัลอายุการทำงานนาน ได้สวัสดิการทันที

เอกสารในการสมัคร

-รูปผู้สมัคร / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 180 อัตรา บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code หรือ ติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ Line : @qsz4370c โดยจะมีการสัมภาษณ์ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.

ข้อมูลจาก สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมา

Share the Post: