เอไอเอส รับสมัครพนักงาน รายได้ 18,000 บาทต่อเดือน

เอไอเอส เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีธุรกิจมากมาย ธุรกิจมือถือ อินเตอร์เน็ตทำให้มีความต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากวันนี้ เลยจะขอเปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานขาย Ais Fibre
เงินเดือน18,000 ++ (รวมค่าคอมมิชชั่น) มีประกันสังคม สวัสดิการ

รายละเอียดงาน
ขาย Ais Fibre ภาคสนามในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน 13,000 บาท + เงินค่าทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีค่าทำงานเพิ่ม) + ค่าคอมมิชชั่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ชาย หญิง
-อายุไม่เกิน 40 ปี

-วุฒิม.3 ขึ้นไป
-สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้

-มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการนำเสนอและการ ข า ย มีใจรักงาน บ ริ ก า ร
-หากมีประสบการณ์งาน ข า ย หรือขับรถได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอไอเอส เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มีธุรกิจมากมาย ธุรกิจมือถือ อินเตอร์เน็ตทำให้มีความต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากวันนี้ เลยจะขอเปิดรับสมัครพนักงาน

สวัสดิการ
– ประกันสุขภาพ
– เงินช่วยเหลือพนักงาน

– ป ร ะ กั น ชี วิ ต -อุ บั ติ เ ห ตุ
– กองทุนเงินทดแทน
– กองทุนประกันสังคม

– สหกรณ์ออมทรัพย์
– สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่

– ห้องพEาบาล
– ห้องสมุด
– Fitness

วิธีการสมัคร
– ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง E-mail
– สมัครได้ด้วยตนเองที่ AIS Recruitment Center อาคารเอไอเอส1 ชั้น13 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น
– เข้า Link https://recruit.ais.co.th/register/ กรอกและ Summitในระบบให้เรียบร้อย (มาPrintที่บริษัทได้) การลงทะเบียน:

วิธีตั้งรหัสผ่านต้องประกอบด้วย เลข 0-9 และ a-z และ A-Z และ @ หรือ # รวมกัน 8-12 หลัก (โปรดจำมาเพื่อ Print)

เอกสารประกอบการสมัครงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– หลักฐานทางการศึกษา
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลจาก  : หางาน Part Time งานพิเศษ งานประจำ ปี 2563

Share the Post: