เช็กเลย เงินช่วยเหลือเกษตรกร ปรับปรุงระบบเสร็จ อัพเดทฐานข้อมูลใหม่

จากกรณีเยีย วย าเกษตรกร ล่าสุดวันนี้ 17 พ.ค. 2563 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานความคืบหน้า เกษตรกรที่จะเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์การ รับเงินเยีย วย า 5,000 บาท ขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น และปรับฐานรายชื่อเกษตรกรให้อีกครั้ง

เกษตรกรสามารถเข้ามาใช้งานหลังจากระบบปรับฐานใหม่แล้ววันนี้ 17 พฤษภาคม หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยเราขย ายช่องทางให้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานให้กับเกษตรกรได้สะดวกยิ่งขึ้น ต า ม link นี้

http://savefarmer2.oae.go.th

http://savefarmer3.oae.go.th

http://savefarmer4.oae.go.th

http://savefarmer.oae.go.th

หากเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะพบ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ขึ้นว่า ได้รับสิทธิ์
(เป็นฐานข้อ มูลเกษตรกรที่เราตรวจสอบกับกระทรวงการคลังเรียบร้อ ยแล้วจำนวน 3.3 ล้านราย)

กลุ่มนี้ท่านจะได้รับเงินภายในวันที่ 18 19 20 พฤษภาคมค่ะ สามารถรอตรวจสอบการโอนเงินกับทาง ธกส เว็บไซต์ www.เยีย วย าเกษตร.com ได้เลยหากยังไม่มีบัญชี ธกส ให้รีบแจ้งบัญชีธนาคารอื่นได้

กลุ่มที่ 2 ขึ้นว่า รอตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม 63
(อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับกระทรวงการคลัง จำนวน 3.4 ล้านราย)

กลุ่มนี้ ให้เข้ามาเชคระบบได้อีกครั้งวันที่ 21 พฤษภาคม หากผ่าน จะเปลี่ยนสถานะเป็น “ได้รับสิทธิ์” และได้รับเงินภายใน 28 พฤษภาคม 2563