ซีเกท เทคโนโลยี เปิดรับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ รายได้ 330 บาทต่อวัน

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ หรือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับทางบริษัท โดยจะเปิดสมัครในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2562 และสัมภาษณ์ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

https://www.zapver555.com/wp-content/uploads/2019/08/zap12082562-0102.jpg

คุณสมบัติพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาในการสมัคร

-รับตรงเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันแรก

-ทำงานในห้องแอร์ สิ่งแวดล้อมดี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบถึง 9%

-บรรยากาศและความปลอดภัยมาตรฐานโลก

https://www.zapver555.com/wp-content/uploads/2019/08/zap12082562-0104.jpg

รายได้และสวัสดิการพนักงานฝ่ายผลิต

-ค่าจ้างเริ่มต้น 330 บาทต่อวัน ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 400-500-600 บาทต่อเดือน ค่ารถ 45 บาทต่อวัน ค่าอาหาร 16 บาทต่อวัน เงินเบี้ยพิเศษประจำปีเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน

-โบนัสตามผลประกอบการ เงินพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด เครื่องแบบพนักงานฟรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี รางวัลอายุงาน บรรจุเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันแรก

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน

https://www.zapver555.com/wp-content/uploads/2019/08/zap12082562-0101.jpg

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครสี่แยกเทพารักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12-13 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณแก้ว 064-229-9259 คุณตู่ 095-208-3397 คุณเนา 083-828-2824

เอกสารในการสมัครงาน

-รูปจำนวน 1 ใบ

-เอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ พร้อมฉบับจริง

https://www.zapver555.com/wp-content/uploads/2019/08/zap12082562-0103.jpg

ข้อมูลจาก ZAPVER 555

Share the Post: