‘โตชิบา คอนซูมเมอร์ฯ’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 439 บาท/วัน (ไม่รวมโอที)

โตชิบา เป็นกลุ่มบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น มีผลิตภัณฑ์และบริการมากมายหลากหลายกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์และระบบโทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน, ระบบไฟฟ้าและพลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์ภายในบ้าน เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, ระบบส่องสว่าง และระบบขนส่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิตทำงาน ประจำหน่วย (สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี) แผนกผลิตตู้เย็นโตชิบา *ทางโรงงานมีมาตรการวัดอุณภูมิอย่างเคร่งครัด ผู้ที่สมัครต้องวัดอุณหภูมิก่อนไปอบรมก่อน 4 วัน
รายได้เฉลี่ย 439 บาท/วัน (ไม่รวมOT และ รายได้อื่นๆ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ชาย
-อายุ 18 – 37 ปีขึ้นไป
-ส่วนสูง 160 ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-ทำงานล่วงเวลาได้ ขยัน อดทน

สวัสดิการ
-ค่าแรง 331 บาท/วัน
-ค่าอาหาร 22 บาท/วัน
-ค่ากะดึก 46 บาท/วัน
-เบี้ยขยัน 300-400-500 บาท/เดือน

-ค่าอาหารทำงานในวันหยุด 40 บาท/วัน
-ตัดรอบจ่ายเงินวันที่ 1-15 จ่ายเงินวันที่ 25 , วันที่ 16-สิ้นเดือน จ่ายเงินวันที่ 10
-ทำงานครบ 6 เดือน ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงานโตชิบา
-โอที วันละ 2.5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 62.06 บาท/ชั่วโมง
-ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิช

-ข้อมูลจาก หางาน อยุธยา โรจนะ ไฮเทค วังน้อย นวนคร สระบุรี เหมราช หนองแค ฯ

Share the Post: