กลาเซล เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 16,000 บาท

บริษัท กลาเซล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์คุณภาพดี ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก เพื่อเข้าทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการสมัครและรายได้สวัสดิการของพนักงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-รายได้เฉลี่ย 11,000-16,000 บาทต่อเดือน

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 600 บาทต่อวัน ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารกะดึกในวันทำงาน 10 บาทต่อวัน ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารกะดึกในวันหยุด 30 บาทต่อวัน ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน เมื่อทำโอทีครบ 2.40 ชั่วโมง

-ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์ (ตามปฏิทินทำงาน) สวัสดิการเงินช่วยแต่งงาน เงินรับขวัญบุตร มีรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการพนักงานกรณีเข้า รพ. ประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-17.00 น. เวลาทำงานกะดึก 20.00-05.00 น.

ผู้ที่สนใจสมัครงานบริษัท กลาเซล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครงาน LPS เคหะบางพลี ซอย ซี5 / ตลาดเคหะบางพลี ซอย ซี 4 / หน้า รพ.บางนา 2 / หน้านิคมเวลโกรว์ / กิ่งแก้ว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-633-0483 , 086-788-9681 และ 090-665-9939

ข้อมูลจาก ZAPVER 555

Share the Post: