ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2563 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก สมัครออนไลน์

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2563 ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก สมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
– Business Analyst – สายงานเทคโนโลยี
– Krungthai IT Next Gen – สายงานเทคโนโลยี
– IT Innovation LAB Team – สายงานเทคโนโลยี
– Testing and Quality Assurance – สายงานเทคโนโลยี
– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุน – สายงานบริหารการเงิน
– ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธสาขาต่างประเทศ – สายงานบริหารการเงิน
– Enterprise Architect – สายงานเทคโนโลยี
– Full-Stack Developers – สายงานเทคโนโลยี
– UX & UI สายงานเทคโนโลยี – สายงานเทคโนโลยี
– Programmer / Developer – สายงานเทคโนโลยี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com

Share the Post: