บริษัท ซีพี ออลล์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานวันนี้ 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา

บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ซึ่งมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ 600 สาขา ซึ่งในปี 2561 นี้ ประเทศไทยมีร้าน 7-Eleven มากกว่า 10,000 สาขา และการที่ CPAll มุ่งเป้าที่จะเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จึงให้ความสำคัญกับอาหารพร้อมทานที่สด สะอาด ปลอดภัย และพัฒนานำเสนอสินค้าใหม่ที่หลากหลาย มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven

สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน และให้ความ สำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย

สำหรับผู้สนใจสมัครงานซีพีออลล์ คลิกเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์

สมัครงานซีพีออลล์
ตำแหน่งงานว่าง
– Data Scientist (Gosoft Co., Ltd.) จำนวน 3 อัตรา
– AI Manager จำนวน 1 อัตรา
– IT Business Analyst จำนวน 2 อัตรา
– IT Specialist,Business Representative(SLA) (Gosoft) จำนวน 1 อัตรา
– Senior AI Manager จำนวน 1 อัตรา
– IT Solution Architecture (Gosoft) จำนวน 2 อัตรา
– Creative AI Manager (Education Center) จำนวน 1 อัตรา
– Full Stack Developer (Gosoft co., ltd.) จำนวน 5 อัตรา
– Digital Marketing Manager จำนวน 1 อัตรา
– Merchandising Manager (KUDSAN & Bellinee’s Premium Café) จำนวน 1 อัตรา

คลิก>>>สมัครงานซีพีออลล์

ข้อมูลจาก Job4thai

Share the Post: