มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ฟรี!

ผัก คือยาสามัญประจำบ้าน ปลูกผักสวนครัวเท่ากับปลูกสุขภาพดีๆ ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19 แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ฟรี! ให้กับผู้คนที่สนใจ

ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แจกเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ฟรี! ให้กับผู้คนที่สนใจโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เตรียมซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13×18 เซนติเมตร พร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเพื่อนๆ เอง

2.ส่งมาที่ ผศ. ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ (ที่อยู่) 151 ม.7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงไหม่ 50210

Share the Post: