‘กรมการจัดหางาน’ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา (รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา


2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา


4.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)

ข้อมูลจาก sobrajakan

Share the Post: