มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี !

? มหาวิทยาลัยมหิดลสอนฟรี ภาษาอังกฤษ ! คอร์สเดียวครบทั้ง ฟัง-พูด-สื่อสาร เรียนออนไลน์ ? เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดจำนวน ขอแค่ใจอยากเก่งภาษา ก็สมัครเรียนมาเลย จะเรียนตอนไหนก็ได้ เรียนได้ถึง 31 ธ.ค. 63 แถมมีแบบฝึกหัดให้ลองทำ เพื่อวัดความเข้าใจของเราด้วย เรียนคอร์สนี้จบ สกิลอังกฤษเพิ่มขึ้นแน่นอนน ?

? เป็นการเสอน ที่เน้นในเรื่อง การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

✅ ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)

ศศภอ 262การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร

✅ ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)

LAEN 262 Listening and Speaking for Communication

✅ วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
LO2 ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
LO3 สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้
LO4 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
LO5 พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

✅ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวม ทั้งหมด 15 ชั่วโมง ) เรียนตอนไหนก็ได้

✅ นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 50%

⭐ เรียนได้ที่ >> คอร์สเรียน Listening and Speaking for Communication

⭐ ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้ ลงทะเบียนก่อน แล้วกดที่ Enrolled เพื่อเริ่มเรียนได้เลย

ข้อมูลจาก www.salehere.co.th