5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ที่บ้าน ไม่ต้องไปที่ขนส่ง

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่บ้าน? ใครที่กำลังจะไปต่อใบขับขี่ ให้อบรมทางออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลา ไม่ต้องไปอบรมที่กรมขนส่ง แค่ #5ขั้นตอนง่ายๆ เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่อยากต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน #เช็กวันหมดอายุใบขับขี่ด่วนเลย

?เข้ารับการอบรมได้ที่ >> www.dlt-elearning.com
? แนะนำให้ใช้ Google Chrome
? เมื่ออบรมผ่านทางออนไลน์แล้ว สามารถจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue เพื่อเข้าไปที่กรมขนส่ง

⭐️ เมื่ออบรมผ่านทางออนไลน์เสร็จ ให้แคปหน้าจอผ่านการอบรมเป็นหลักฐาน ใช้ยื่นที่กรมขนส่งฯ เพื่อทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย พร้อมบัตรประชาชน และใบขับขี่เก่า ⭐️ การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม”

❌ยกเว้น บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ถ้าประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะได้ใบอนุญาตฯ ชั่วคราวมีอายุ 2 ปี และต้องผ่านการอบรม 1 ชม.?
เอกสารหลักฐานที่ใช้:
1. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
2. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
? ค่าธรรมเนียมรถยนต์ 505 บาทรถจักรยานยนต์ 255 บาทแก้ไขรายการ (เปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่) + 50 บาท


มาดูตัวอย่างขั้นตอนกันเลย

#ต่ออายุใบขับขี่#ต่อใบขับขี่ออนไลน์#ต่อใบขับขี่

ข้อมูลจาก SALE HERE

Share the Post: