กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 10 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพื่อนคุณอ่านสิ่งนี้ อัพเดทงานมาใหม่

ข้อมูลจาก sobrajakan

Share the Post: