สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา

สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

2. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวน 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel Powerpoint Word)

3. ตำแหน่ง พนักงานบสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป)
อัตราเงินเดือน 13,285 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– คุณวุฒิ ปวช. เน้นสาขาบัญชี
– มีประสบการณ์การเบิกจ่ายภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (ไฟล์ประกาศรับสมัคร)
ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563

เพื่อนคุณดูสิ่งนี้ อัพเดทงานมาใหม่

> กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ จำนวน 10 อัตรา
> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
> กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

ข้อมูลจาก sobrajakan

Share the Post: