อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 23 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

(วิชาเอกเคมี) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
(วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

4.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

5.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

6.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา

7.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

9.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

10.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

11.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://pathumpao.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลจาก sobrajakan

Share the Post: