บริษัทแฟนซี อินดัสทรีไทย รับพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 10,050 บาท ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท ค่าเดินทาง 1,250 บาท ปลวกแดง, ระยอง

บริษัทแฟนซี อินดัสทรีไทย จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ค่าแรง 10,050 บาท ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท ค่าเดินทาง 1,250 บาท ปลวกแดง, ระยอง

บริษัทฯ การผลิตเครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง)

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับงานพิมพ์เครื่องใช้สำนักงานงานพิมพ์

บริษัทแฟนซี อินดัสทรีไทย จำกัด

7/489 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ตำแหน่งเปิดรับ

-ฝ่ายผลิต

วันที่ทำางาน : จันทร์-เสาร์

08.00 -17.00 น. (Production)

สวัสดิการ

ค่าแรง 10,050 บาท / เดือน (335 บาท/วัน ทดลองงาน)

ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท / เดือน

ค่าเดินทาง 1,250 บาท / เดือน

ค่าข้าว 1,200 บาห / เดือน

ค่าอาหารโอที : 40 บาท/ วัน

เบี้ยขยัน : 300 /800/1,000

ค่าอายุงาน ะ ทำงานครบ 1 ปี ขึ้นไป

ค่าฝีมือ : บางตำแหน่ง

ค่าตำแหน่ง บางตำแหน่ง

ค่าภาษา : บางตำแหน่ง

ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1.เพศชายหญิง วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา ขึ้นไป อายุ 22-35 ปี

2.มีประการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

3.มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

4.มีทัศนตติที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา

5.ความสามารถทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติตัวเป็นผู้นำ และผู้ตามได้

6.มีความละเอียดรอบครอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด

7.มีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย ชยันอดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  1. สามารถทำโอที่ได้

เอกสารสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)

  1. บัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารแสดงผลการเรียน วุฒิบัตร
  4. หนังสือการรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)
  5. เอกสารใบรับรองการผ่ามงาน (ถ้ามี)
  6. รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ

รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานติดต่อที่นี่
เบอร์ 038-020271 ต่อ 815. คุณกมลลักษณ์
สามารถมากรอกใบสมัครได้ที่ป้อม รปภ. ของบริษัท
7/489 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

ข่าวสมัครงาน
รวมโปรโมชั่นเด็ดๆ ซื้อของออนไลน์
Share the Post: