บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด รับสมัครพนักงานคุมเครื่องจักร วุฒิม.3 / ม.6 /ปวช /ปวส นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด

บริษัท อาโอยาม่า ไทย จำกัด รับสมัครพนักงานคุมเครื่องจักร วุฒิม.3 / ม.6 /ปวช /ปวส นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด
ปฏิบัติงานที่ บริษัทอาโอยาม่าไทย จำกัด ผลิตเกี่ยวกับ น็อตสกรูสำหรับ รถยนต์ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด
มีสัมภาษณ์วันที่ 10/9/2563 เวลา 11 โมง

สวัสดิการค่าแรง
-ปวส. เดือนละ 10,230 บาทต่อเดือน
-ค่าแรง ม.6 /ปวช เดือนละ 10,050 บาทต่อเดือน
-ค่ากะกลางคืน 135 บาทต่อคืน
-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารช่วง OT 20 บาท
-เบี้ยขยัน 400 /500 /600 /700 /800 /900 /1000/ 1100 /1200 /1300 /1400 บาทต่อเดือน (เบี้ยขยัน พิเศษ 1,500 บาทต่อเดือน)
-ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาทต่อเดือน
-ค่าช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร 100- 160 บาทต่อเดือน (อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป)
-ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 2000 บาทต่อปี (อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป)

-มีการประกันสังคมและกองทุนทดแทน
-มีรถรับส่ง
-มีการพิจารณาปรับเป็นพนักงานประจำสัญญาจ้าง 11 เดือน

คุณสมบัติ
-ชาย/หญิงอายุ 21 – 27 ปี
-วุฒิการศึกษาม.3 / ม.6 /ปวช
-วุฒิการศึกษา ปวส ช่างกล /ช่างยนต์ /ช่างเชื่อม เทคนิคการผลิต
-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

-ส่วนสูงชาย 160 ซม. ขึ้นไปหญิง 155 ซม. ขึ้นไป
-ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด.
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 ใบ
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ
-ต้องมีสำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ถ้ามี

สนใจสมัครงาน ติดต่อ
บริษัท ซี.เอ็น.เค คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส
จำกัด. 81 หมู่ที่ 3, ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง, 21140
โทร 038015978 / 0891452192

เข้าปฏิบัติงานที่ บริษัทอาโอยาม่าไทย จำกัด Aoyama Thai Company Limited
อยู่ ใน นิคม อีส เทิ ร์ น ซี บอร์ด, อำเภอปลวกแดง ระยอง
แผนที่โรงงาน

ข้อมูลจาก ซีเอ็นเค คอนซัลท์ เรียบเรียบ 2benews

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานขับรถ
งานโรงงาน

Share the Post: