โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดโรงเรียนนายร้อยจตำรวจ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชามวย จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำหน้าที่อาจารย์วิชายูโด จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เพศชาย ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

-เพศหญิง ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

-อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์

– วุฒิ ป.ตรีฝ ป.โท ทางพลศึกษา

-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชามวย

-มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชายูโด

การรับสมัคร

ผู้ทีสนใจจะสมัครสอบตำรวจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.admission-pe.rpca.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา sobrajakan

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานราชการ
ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหาร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ

งานขับรถ
งานโรงงาน

Share the Post: