สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 20 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

จำนวน 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,400 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และต้องสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา sobrajakan

Share the Post: