ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 37 อัตรา

>>> เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
>>> เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี วุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา สาขาการเงินและการบัญชี หรือเทียบเท่า
>>> เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่า💻 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com ภายในวันที่ 15-29มี.ค.64

ที่มา สมัครงานราชการ – Thaijobsgov.com

Share the Post: