สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 – 20 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา!!
ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการศาสนา จำนวน 2 อัตรา
  3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ *

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2564

Share the Post: