บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รับสมัคร พนักงานขายผลิตภัณฑ์ 15 อัตรา

พนักงานขายผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงาน
ดูแลและพัฒนาฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ สามารถเปิดการขายและนำเสนอขายสินค้าได้ บริหารจัดการสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ,การตลาด,และสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี
  3. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และมีใจรักการบริการ
  4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย(พื้นที่ต่างจังหวัด)
  5. สามารถขับจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย(พื้นที่กรุงเทพฯ)

สมัครงานได้ที่     

Share the Post: