บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน
– วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการในการออกแบบระบบ Software
– ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้องตรงตามการออกแบบ และทันเวลาที่กำหนด
– ทำงานใกล้ชิดกับ User เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Requirement
– ประสานงานกับ Project Manager เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ เช่าง Requirement Spec,Date Dict,DFD,ERD,UML,Program List,Program Flow,Application Spec
– เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
– ประสานงาน/แสดงผลงาน/รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
– มีความรู้เกี่ยวกับ SQL
– มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์,Network,Microsoft Office


คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสบการณ์ 0 – 2 ปี
เคย Implement งานระบบ


สนใจสมัครได้ที่ 

Share the Post: