บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด รับสมัครผู้จัดการแผนกอะไหล่


ผู้จัดการแผนกอะไหล่


รายละเอียดงาน

รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ตรวจสอบ และงานบริหาร ส่วนต่างๆด้านอะไหล่รถยนต์ของโตโยตเา ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ขึ้นไป
อายุ 30 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านบริหารงานอะไหล่รถยนต์ 3 ขึ้นไป


สวัสดิการ

 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจพนักงาน และครอบครัว
 • เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีงานมงคลสมรส
 • ส่วนลดพนักงานสำหรับนำรถเข้าศูนย์บริการ ค่าแรง/ค่าซ่อม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานนอนโรงพยาบาล
 • เบี้ยขยัน/ค่าล่วงเวลา
 • การอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้ตามตำแหน่งงานของพนักงาน
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี/รางวัลอายุงานครบ 10 ปี
 • การเลื่อนขึ้นปรับตำแหน่งตามผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
 • ส่วนลดชื้อรถยนต์ในราคาพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/งานกีฬาสีประจำปี

สามารถสมัครได้ที่


 

Share the Post: