บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย (Modern Trade / Food service / Traditional trade)


ผู้แทนขาย (Modern Trade / Food service / Traditional trade)


รายละเอียดงาน

Modern Trade
– ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro )
– ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า
– รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
– จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บริหาร
Food service
– ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ร้านอาหาร/ โรงแรม / สายการบิน
– รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
– จัดทำรายงานเป้าหมายการขายนำเสนอผู้บริหาร
– ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร


คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเข้าห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โดยใช้รถบริษัทในการปฏิบัติงาน

สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: