บริษัท เบทาโกร รับสมัครสัตวบาล


สัตวบาล


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามที่กำหนดในแผนการผลิต

– เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และรักษามาตรการต่างๆ ในการ
ป้องกันโรคระบาดตามที่กำหนดร่วมกันกับสัตวแพทย์

– ควบคุมและติดตามงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ACP, HACCP,
ISO, TESCO, BQM, WCM เป็นต้น

– กำหนดและวางแผนงานผลิตประจำเดือน ประมาณการอาหาร
ยา และวัคซีน โดยผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฟาร์ม

– จัดทำเอกสารเกี่ยวกับปศุสัตว์

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
3.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ
4.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์
5.สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ตามข้อตกลงของบริษัท


สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: