บริษัท เบทาโกร รับสมัครนักวิชาการส่งเสริม


นักวิชาการส่งเสริม


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 25,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

– ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

– บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

– ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการผลิตสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

– เป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศชาย /หญิง อายุ 22 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

– มีประสบการณ์ด้าน สัตวศาสตร์


สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ตามข้อตกลงของบริษัท


สามารถสมัครได้ที่

 

Share the Post: