บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)


ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านBetagro Shop (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)


รายละเอียดงาน

– ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
– ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
– บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร
– ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ
– งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 – 32 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,สัตวบาล ,การจัดการทั่วไป ,การตลาด ,เศรษฐศาสตร์ ,บัญชี ,การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการร้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่


สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: