บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน

  • รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP
  • ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001)
  • ร่วมกับจัดซื้อในการประเมิน Supplier เรื่องการจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน Raw Material Specification
  • รับมอบหมายงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา เช่น พิจารณาและประเมินผล อนุมัติเบื้องต้น OT, ใบลา เป็นต้น
  • ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบงานของพนักงานปฏิบัติการส่วนงานสุขาภิบาล รวมถึงควบคุมงานทางด้านความสะอาดภายในไลน์การผลิต โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม Procedure และ Work Instruction ของสายธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้

สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: