บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำ สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง)


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำ สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง)


รายละเอียดงาน

1. บริหารจัดการคลังสินค้า
1.1 ดูแลและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรฐานการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการเกิด Turn Over ของสินค้า (Dead Stock)
1.2 ควบคุมและจัดการสภาพคล่องในการหมุนเวียนของคลังสินค้าให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมต้นทุนการจัดเก็บสินค้า
1.3 รับ-จ่ายสินค้าตามใบเบิกจ่ายสินค้า
1.4 จัดทำและเสนอรายงานการปฏิบัติงาน (Daily Report / Stock / Performance Report) เพื่อรายงานยอดสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับแผนปริมาณการผลิต
2. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2.1 จัดทำแผนงาน (Plan Load) และตรวจสอบการขนส่งให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
2.2 ประสานงานและดูแลการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า
3. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
3.1 ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการสั่งจ่ายสินค้าตาม Order และ ระบบ FIFO รวมทั้งการวางแผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(สินค้าคืออุปกรณ์ฟาร์มทั้งแบบซื้อมาขายไปและแบบติดตั้ง)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 1-5 ปี ทางด้าน การบริหารจัดการคลังสินค้า
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้อย่างดี
4.ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ เสาร์ เว้น เสาร์


สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: