บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (อ้อมน้อย สมุทรสาคร) ด่วนมาก


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (อ้อมน้อย สมุทรสาคร) ด่วนมาก


รายละเอียดงาน

– ดูแลรับผิดชอบการขนส่งสินค้า
– วางแผนนการจัดส่งสินค้า
– ดูแลและตรวจสอบรถขนส่งสินค้า
– ควบคุมและติดตาม INVOICE กลับจากรถขนส่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการวางแผนและจัดส่งสินค้า
3.สามารถทำงานเป็นกะ และเข้า OT ได้
4.สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้
5.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้


สามารถสมัครได้ที่

Share the Post: