ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 68 อัตรา

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564

ประกาศศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาแรงงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งแรงงานกรีดยาง จำนวน 17 อัตรา
2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
3. จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและตัดหญ้า จำนวน 1 อัตรา
4. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา
5. จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา
6. จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานวิจัยด้านยางพารา จำนวน 28 อัตรา
7. จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานด้านวิจัยและส่งเสริมโครงการฯของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
8. จ้างเหมาโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสวนยางตามหลัก GAP จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ปวส.)
9. จ้างเหมาดูแลและบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยาง จำนวน 2 อัตรา
10. จ้างเหมาแรงงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการเกษตรแปลงใหญ่ และการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยาง จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานจ้างเหมาแรงงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 9-22 กันยายน 2564 ในวัน เวลาราชการ และทำการ

>>อ่านประกาศ<<

Share the Post: