สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์  8 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมีใจรักบริการ
  • มีทักษะในการบริการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
  • หากมีทักษะในการถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ คลิปอนิเมชัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีทักษะลงเสียงบรรยาย หรือพิธีกรดำเนินรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาทำการและวันหยุดราชการได้
  • สัญญาจ้างงานชั่วคราว

การรับสมัคร

ยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ [email protected]
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: