สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 1,314 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

  •  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 56 อัตรา (โชนอุตรดิตถ์)
  •  เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา (โชนนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา (โชน สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์)
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 174 อัตรา (โชน ขอนแก่น กาฬสินธิ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 190 อัตรา (โชนอุดรธานี) ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2564
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 172 อัตรา (โชนนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน 322 อัตรา (โชนกาญจนบุรี ประจวบ) ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 จำนวน 42 อัตรา (โชนภาคตะวันออก) ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2564

ค่าจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย เดือนละ 17,000 บาท
– ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-2 ระยะเวลา 4 เดือน
– ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3-4 ระยะเวลา 3 เดือน
– ปฏิบัติงานการละลายเพื่อแปรสภาพน้ำตาลทราย ประมาณ 6 เดือน การ (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถติดต่อสมัครได้ที่โรงงานน้ำตาลในเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย ตามวันที่ระบุข้างบน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา-อุทิศ เฉิดละออ

Share the Post: