มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2 อัตรา เงินเดือน 22,750-31,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 22,750-31,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การรับสมัครงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา-สอบราชการ

Share the Post: