การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 480 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 28 ตุลาคม 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย 480 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 • พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) 264 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) 98 อัตรา วุฒิ ปวส.
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) 9 อัตรา วุฒิ ม.3

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 • พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) 5 อัตรา วุฒิ ม.3
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 3 อัตรา วุฒิ ม.3

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • วิศวกร 2 (วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) 28 อัตรา วุฒิ ปวช.

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 • วิศวกร 2 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค < (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์
  หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 26 อัตรา วุฒิ ปวช.

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ) 4 อัตรา วุฒิ ปวช.

สมัครทางเว็บไซต์ : https://railway.thaijobjob.com  วันที่เปิดรับสมัคร : 15 – 28 ตุลาคม 2564

ไฟล์ประกาศรับสมัคร