สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง : พนักงานช่างไฟฟ้า 14 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://moi.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อ่านประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: