ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ได้คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 194 หมู่ 5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่เปิดรับสมัคร 7 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศฉบับเต็ม

Share the Post: