โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 109 อัตรา 4-10 มกราคม 2566

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 1/2566 ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
 9. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
 10. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
 11. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ
 12. คนข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ
 13. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงนรักษาความปลอดภัย)
 14. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
 15. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
 16. ตำแหน่งพนักงานเปล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 6 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 6 มกราคม 2566

และวันที่ 9 ถึง 10 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: