กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 21 อัตรา 26 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในตำแหน่งต่าง ๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  12 อัตรา
3. นายช่างชลประทาน 7 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเข้าไปที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com >พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน >ปี 2566 > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน”

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: