กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) 14-28 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 17 อัตรา

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จำนวน 4 อัตรา

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย จำนวน 2 อัตรา

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จำนวน 1 อัตรา

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป”

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: