อินโดนีเซียปิ๊งไอเดีย โครงการหมู่บ้านบนดาดฟ้าห้างสรรพสินค้า

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผุดแนวความคิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรบนดาดฟ้าห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับผู้คนในกรุงจาการ์ตา ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในอินโดนีเซีย


ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่่าวอาจมีสาเหตุมาจากราคาที่ดินในกรุงจาการ์ตา ซึ่งมีราคาสูงกว่าที่ดินในเมืองอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10-20 โดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ของกระทรวงพาณิชย์ ได้เผยถึงรายงานของ Cushman & Wakefield บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ระดับโลก ระบุว่าราคาที่พักอาศัยในย่านศูนย์กลางธุรกิจในกรุงจาการ์ตา ณ สิ้นปี2557 (Central Business District : CBD) มีราคาเฉลี่ย 3,479 ดอลลาร์สหรัฐ /ตร.ม. ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 จากปี 2556


เช่นเดียวกับข้อมูลของ ศูนย์ธุรกิจไทยในอินโดนีเซียที่ระบุว่า ย่านใจกลางธุรกิจและสำนักงานมีราคาที่ดินสูงถึง 1,700-3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/ตร.ม. ย่านที่อยู่อาศัยมีราคาที่ดินตั้งแต่ 300-1,000ดอลล่าร์สหรัฐ/ ตร.ม. และย่านการค้ามีราคาที่ดินตั้งแต่ 1,000-2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ/ตร.ม.(ข้อมูลปี 2009)

ในรายงานระบุว่า “Cosmo Park” เป็นตัวอย่างของโครงการที่อยู่อาศัย ที่ตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้า Thamrin City โดยมีพื้นที่กว้างถึง 7.6 ไร่ และมีบ้านจัดสรร2 ชั้นจำนวน 78 หลังในโครงการ โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับครอบครัว ด้วยรั้วสูงป้องกันการตกลงมาจากตึก และมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และทำกิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงสามารถขับรถขึ้นมาจอดบริเวณหน้าบ้านได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก Sanook